بهمن ۶, ۱۳۹۵
بهترین خودت

بهترین خودت در جهان باش

بهترین خودت در جهان باش جمله (بهترین خودت در جهان باش) جمله بسیار اغراق آمیزی به نظر می رسد اما انگیزه بسیار زیادی را ایجاد میکند. در […]