انسان چند توانایی

دی ۷, ۱۳۹۶
انسان چند توانایی

انسان چند توانایی کیست؟

انسان چند توانایی کیست؟ انسان چند توانایی کسی است که در چند زمینه ی دانشی و شغلی، توانایی دارد و بعبارتی دیگر انسان چند توانایی کسی است […]