مرتضی یزدانی اصل

فروردین ۲۷, ۱۳۹۶

اصل اول انضباط فردي: درست فکر کردن

اصل اول انضباط فردي: درست فکر کردن در اين مقاله به اصل اول انضباط فردي یعنی درست فکر کردن خواهیم پرداخت. درست فکر کردن هنری است […]
فروردین ۲۳, ۱۳۹۶
انضباط فردی

با ابزار انضباط فردی می‌توان برند شخصی قدرتمند ساخت

با ابزار انضباط فردی می‌توان برند شخصی قدرتمند ساخت قدرت برند شخصی هر کس با ابزار انضباط فردی نمود پیدا می کند. ابزاری که تمامی افراد […]
بهمن ۶, ۱۳۹۵
بهترین خودت

بهترین خودت در جهان باش

بهترین خودت در جهان باش جمله (بهترین خودت در جهان باش) جمله بسیار اغراق آمیزی به نظر می رسد اما انگیزه بسیار زیادی را ایجاد میکند. در […]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
مغز احساسی

مغز احساسی را دریابیم

مغز احساسی را دریابیم در این مقاله به بررسی مغز احساسی می پردازیم. بخشی که کسب دانش و فهم راهکارهای کنترل آن ، به برند شخصی […]