مرتضی یزدانی اصل

دی ۷, ۱۳۹۶
انسان چند توانایی

انسان چند توانایی کیست؟

انسان چند توانایی کیست؟ انسان چند توانایی کسی است که در چند زمینه ی دانشی و شغلی، توانایی دارد و بعبارتی دیگر انسان چند توانایی کسی است […]
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۶
نیروی پرسش

درست فکر کردن با نیروی پرسش قسمت دوم

درست فکر کردن با نیروی پرسش قسمت دوم  درست فکر کردن با نیروی پرسش ابزار بسیار توانمند و همه‌فن‌حریفی است که با آن می‌توان هر بحرانی […]
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۶
درست فکر کردن با نیروی پرسش

درست فکر کردن با نیروی پرسش

درست فکر کردن با نیروی پرسش:  درست فکر کردن با نیروی پرسش ابزار کار قدرتمندان است. یکی از راه‌های درست فکر کردن، استفاده از نیروی پرقدرت […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۶
درست فکر کردن به روش نوشتن

درست فکر کردن به روش نوشتن

درست فکر کردن به روش نوشتن درست فکر کردن به روش نوشتن راهکاری است برای رعایت یکی از اصول انضباط فردی. در مقاله قبل به اصل […]